Hoe staat het er nu voor met de Sister Wives? (2024)

Als er één familie is die de afgelopen tijd het nodige heeft meegemaakt, dan is het de familie Brown wel. Bijna alle sister wives zijn inmiddels van Kody (55) gescheiden, er is een nieuw huwelijk voltrokken en verdrietig genoeg hebben ze onlangs afscheid moeten nemen van een geliefd familielid. Hier een overzicht van de meest recente gebeurtenissen.

"Ik heb totaal geen liefdesverdriet gehad toen we uit elkaar gingen"

Robyn

Net als in 2023 heeft Kody nog steeds alleen een relatie met Robyn. Laatstgenoemde zou dit graag anders zien en heeft een voorkeur voor een polyamoreuze levensstijl, maar Kody heeft hier na al het drama met zijn ex-vrouwen geen zin meer in. Het lijkt er dan ook op dat Kody en Robyn met zijn tweeën zullen eindigen - iets wat de kijkers van het programma eigenlijk al vanaf dag één konden voorspellen.

Christine

Gelukkig heeft in ieder geval één van zijn ex-vrouwen haar leven weer opgepakt. Christine heeft na haar relatiebreuk met Kody opnieuw de liefde gevonden, bij David Woolley. De twee hebben elkaar vorig jaar het jawoord gegeven, wat uiteráárd voor het oog van de TLC-camera’s werd vastgelegd. Ze plaatsen ook regelmatig liefdevolle kiekjes van elkaar op social media. Hun kinderen kunnen het ook uitstekend met elkaar vinden en het lijkt er dan ook dat Christine alsnog haar happy ending heeft gekregen.

Lees ook:Uitvaart Garrison bracht Sister Wives-familie bij elkaar: 'Samen geknuffeld en gehuild'

Meri

Meri leek begin dit jaar opnieuw het liefdesgeluk te hebben gevonden. Op haar verjaardag maakte zij haar relatie met ene Amos wereldkundig. Ze deelde meerdere kiekjes van de nieuwe man in haar leven én deed zelfs een aantal Q&A's met hem op Instagram. Helaas doofde de relatie ook weer heel snel uit: slechts een maand na haar relatieaankondiging vertelde Meri dat haar relatie met Amos voorbij was. Volgens haar hebben zij en Amos 'verschillende dromen en ambities' en zou het daarom niet werken.

Janelle

Ook Janelle lijkt nog geen nieuwe relatie te hebben na haar breuk van Kody, maar daar is ze niet zo rouwig om. Ze heeft al meerdere keren in interviews aangegeven dat ze 'erg gelukkig' is als single en dat ze ook blij is dat ze de knoop heeft doorgehakt. Spijt van haar relatiebreuk heeft ze absoluut niet: "Ik heb totaal geen liefdesverdriet gehad toen we uit elkaar gingen. Ik had dat namelijk allang voor de breuk verwerkt en de laatste jaren van onze relatie maakte ik mij er al eigenlijk niet meer druk om. Het deed mij allemaal niet veel meer." De kans dat zij en Kody ooit weer samen komen is volgens haar ook heel klein. "Daarvoor zouden er zo veel veranderingen moeten plaatsvinden en zouden wij heel veel dingen anders moeten gaan doen. Ik weet niet of dat kan."

Lees ook:25-jarige zoon Kody en Janelle Brown uit Sister Wives overleden

Garrison

Toch zijn Janelle en Kody dit jaar iets dichter bij elkaar gekomen, maar wel om een erg verdrietige reden. Hun zoon Garrison maakte begin maart een einde aan zijn leven. Hij werd slechts 25 jaar. De familie was in diepe rouw na deze gebeurtenis en liet zich op social media bijzonder openhartig uit over het grote gemis. De vrienden van Garrison lieten ook nadrukkelijk van zich horen: zij vinden dat Sister Wives tot een einde moet komen nu Garrison zelfmoord heeft gepleegd. Garrison zou het filmen vanaf dag één verschrikkelijk hebben gevonden en zijn vrienden zijn dan ook van mening dat het tijd is dat het doek valt voor de realityserie.

Nieuw seizoen?

Toch lijkt het er niet op dat het doek zal vallen voor Sister Wives. Als we bronnen moeten geloven zijn de opnames de afgelopen tijd gewoon doorgegaan, ook in de periode rondom de zelfmoord van Garrison. Mykelti, de dochter van Christine en Kody, liet zich begin maart ook al uit over een nieuw seizoen. Zij gaf aan dat ze de kans op een nieuw seizoen heel groot acht, omdat haar bevalling ook al is gefilmd en er ook al meerdere scènes zijn opgenomen met David, de nieuwe vriend van Christine. Ze zou naar eigen zeggen 'heel verrast' zijn als de producers van TLC besluiten hier niks mee te doen.

Lees ook:Sister Wives-familie begraaft Garrison Brown (25): 'We houden van je'

RTL Boulevard

Christine BrownKody BrownSister Wives

Hoe staat het er nu voor met de Sister Wives? (2024)

FAQs

Hoe is het nu met de Sister Wives? ›

Hoe zit het nu? Van de vier vrouwen blijven nu niet veel relaties over. Kody is sinds 1990 getrouwd met Meri. In 2014 scheidden ze van elkaar, zodat Kody met zijn nieuwe vrouw Robyn kan trouwen en haar kinderen kan adopteren.

Is Robyn nog bij Kody? ›

In de jaren negentig sprokkelde Kody zijn eerste drie echtgenotes al bij elkaar. Robyn voegde zich bij het gezin in 2010. Elf jaar lang was het vijftal gelukkig samen, tot Christine (51) besloot de relatie te verbreken. In 2022 nam Janelle (54) dezelfde beslissing en een jaar later volgde Meri (52).

Wat is er aan de hand met Sister Wives? ›

Kody Brown is klaar met polygamie

2021 en 2022 waren voor Kody geen geweldige liefdesjaren: eerst ging het uit met Christine, en vervolgens ook met Meri en Janelle. Nu is alleen Robyn nog over in de commune, en twijfelt Kody of hij nog wel polygame relaties na wil streven.

Hoeveel Sister Wives zijn er nog? ›

Het is akelig stil geworden in het huis van Kody Brown (53). Waar vorig jaar bekend werd dat Christine hem vaarwel zwaaide is het nu na Janelle de tijd voor Meri om haar spullen te pakken. Met de teller op drie blijft er nog maar één vrouw over: Robyn.

Hoe rijk zijn de Sister Wives? ›

Robyn en Christine verdienen meer

Het vermogen van Robyn wordt geschat op 600.000 dollar. Zij houdt zich bezig met 'My Sisterwife's Closet', de online sieraden- en kledinglijn van de vier vrouwen.

Waar woont Janelle van Sister Wives? ›

Where does Janelle Brown live? As seen on past seasons of "Sister Wives," Janelle was so eager to move onto the family's Flagstaff, Arizona property that she lived in a trailer on her designated lot beginning in June 2021.

Wat is er gebeurt met de zoon van Janelle Brown? ›

Hun zoon Garrison Brown is dinsdag op 25-jarige leeftijd overleden. Dat maakt de familie zelf bekend op Instagram. Garrison werd dinsdagavond levenloos aangetroffen in zijn huis in Arizona. Volgens de politie van Flagstaff is de jongeman hoogstwaarschijnlijk door zelfdoding om het leven gekomen.

Is de familie Brown nog bij elkaar? ›

Janelle Brown, Kody's tweede vrouw beëindigde haar relatie met hem eind 2022, na bijna dertig jaar samen te zijn geweest. Alleen Robyn is momenteel nog met hem getrouwd.

Is Janelle nog samen met Kody? ›

Breuk Kody Brown en Janelle

Janelle bevestigde dit ook: “Kody en ik zijn gescheiden.” Janelle, die in 1993 een polygaam huwelijk aanging met Kody, is na Christine de tweede vrouw die ervandoor gaat. In november 2021 kondigde Christine haar scheiding aan na 25 jaar huwelijk. Tekst gaat verder onder het bericht.

Welk geloof hebben de Sister Wives? ›

Voorstanders van polygamie zijn opgelucht door de uitspraak. De zaak was aangespannen door een groep fundamentalistische Mormonen, onder wie Kody Brown en zijn vier vrouwen, bekend van de reality-show 'Sister Wives'.

Hoeveel kinderen hebben de Sister Wives? ›

Maak kennis met de familie Brown, een Amerikaans gezin met een twist. Kody Brown is polygamist en heeft drie vrouwen: Meri, Janelle en Christine. Samen hebben ze 13 kinderen.

Wie is er weg bij Sister Wives? ›

Garrison, de zoon van Kody en Janelle Brown uit de TLC-realityserie Sister wives, is op 25-jarige leeftijd. Dit trieste nieuws bevestigen zijn ouders dinsdag op Instagram. V.l.n.r.: Janelle, Christine, Kody, Meri en Robyn Brown. Amerikaanse media schrijven dat zijn levenloze lichaam werd aangetroffen in zijn huis.

Is Meri weg bij Kody? ›

Meri en Kody trouwden in 1990 (als eersten), maar zij scheidden in 2014 van elkaar, zodat Kody officieel kon trouwen met vrouw nummer vier, Robyn.

Waar woont de familie Brown? ›

De familie Brown leeft geheel zelfvoorzienend in de wildernis van Alaska.

Waar kan ik Sister Wives terug kijken? ›

Sister Wives | Sister Wives | Videos | discovery+

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 5617

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.